MUNDËSI KARRIERE

Mundësi Karriere në Delta Security

Kompania private për shërbime të sigurisë “Delta Security” me seli në Prishtinë me një pervojë shumë vjeqare dhe e specializuar në domenin e fushës së sigurisë fizike dhe asaj elektronike, në vazhdën e punës së sukseshme hap vende të lira pune ku ofron mundësi afat-gjate të punësimit, perspektivë për karrierë, avancim personal dhe kushte të mira pune.

Oficer Patrullues

Delta Security hap konkurs për vende të lira pune në pozitën Oficer Patrullues.

Roje të sigurisë

Delta Security hap konkurs për vende të lira pune në pozitën Roje të sigurisë.

Menagjer/e i Marketingut

Delta Security hap konkurs për vende të lira pune në pozitën Menaxher/e i Marketingut.