sistem2

Sistemi Elektronik I Menaxhimit të Rojeve (Guard Tour Sustem)

DELTA Security posedon Sistemin Elektronik të Menaxhimit të  Rojeve,sistem I sotisfikuar I cili mundëson monitorimin elektronik të  patrullimit dhe inspektimit të rojeve në  lokacionin e caktuar.

Sistemi është I zhvilluar për kontrollim dhe menaxhim më të  lehtë  të sistemit të patrullimit .Ky program mundëson regjistrimin e të  gjitha rojeve dhe pikat e kontrollit,kohën e inspektimit dhe po ashtu gjeneron raporte të sakta nga të  gjitha të dhënat e regjistruara rreth patrullimit.

sistem3

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Tuesday the 12th. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©