qendra

Qendra Operative e Monitorimit-Kontrollit

Qendra Operative e Monitorimit-Kontrollit shërben si mbështetje në raste  emergjente dhe njëkohësisht si qendër komunikimi-koordinimi.

Qendra Operative është aktive 24 orë  në  7 ditë  të  javës.

Qendra operative DELTA  Security  është e pajisur me pajisje më modern  teknike të  monitorimit dhe ka kapacitet te mjaftueshëm teknik për mbështetjen e nevojave të stafit në  teren dhe monitorimin  e sistemeve të  sigurisë në tërë  territorin e Kosovës.

 

Operatorët në  qendrën operative/monitorimit janë të  përgatitur për reagim në  situatë  emergjente,koordinimin e aksioneve/veprimeve te njësiteve të  kompanisë dhe asistimin e stafit në teren sipas nevojës.

qendra1

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Tuesday the 12th. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©