patrulla

Njësitet Intervenuese-Patrulluese të “DELTA SECURITY”-NJ.I.P

Njësitet  intervenuese -Patrulluese të DELTA Security  janë  njësitet elite të  kompanisë,dhe përbehen prej njerëzve te trajnuar fizikisht dhe psiqikisht   për kryerjen e shërbimeve  gjatë  intervenimit në raste të ndryshme si alarme kundër vjedhjes,panikut,alarme tëzjarrit,asistim-ndihmë në rast nevoje apo kërkesës nga rojet apo klienti etj.

NJ.I.P  janë aktive 24 orë në  kontakt të  drejtpërdrejt me Qendrën e Kontrollit të  gatshëm  për reagim në çdo kohë  dhe të pajisur me pajisje profesionale.

NJ.I.P  janë te trajnuar nga instruktori I licencuar për përdorimin e teknikave mbrojtëse si dhe për reagimin në raste emergjente.

NJ.I.P jane te pajisur me vetura për reagim sa me shpejt dhe efikas të pajisur me:

*Sistem komunikimi digjital

*Sistem video vëzhgues në  secilën veturë

*Sistem lokalizues GPS dhe

*Pajisje tjera profesionale

patrulla1

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Tuesday the 12th. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©