monitorim

Monitorimi I sistemeve të  Sigurisë dhe Reagimi me njësitet  Intervenuese

Monitorim dhe reagim 24 orë

Qendra Operative është e pajisur me pajisje profesionale të  teknologjisë së fundit për pranimin e sinjaleve te sistemeve të  sigurisë si:

*Monitorim I sistemeve alarmuese kundër vjedhjeve-thyerjeve

*Monitorim I sistemeve të  alarmeve detektuese  ndaj tymit dhe zjarrit

*Monitorim I sistemeve të  kamerave të  sigurisë-CCTV dhe

*Monitorim I sistemeve GPS/GPRS të  veturave dhe GPS personal.

Është kompatibile me shumicën e sistemeve të  përdorura  në tregun e sotëm.
Pranimi I sinjaleve për monitorimin e sistemeve bëhet përmes:

*Radio valëve

*Sistemit TCP/IP

*Sistemit GPS/GPRS

*linjës telefonike

Përveç  sinjaleve të  aktivizimit të alarmit,në Qendrën e Pranimit të Alarmeve procedohen edhe të dhënat tjera të  rëndësishme  për funksionin e Sistemeve Alarmuese dhe aktivitetet  që  zhvillohen në këto sisteme,përfshirë  edhe identifikimin e personave(përdoruesve) të  sistemit,etj.

Në  rast të  ndonjë incidenti,operatorët do ti njoftojnë menjëherë njësitet intervenuese të cilat reagojnë dhe për një kohë shumë  të  shkurtër do të jen në vendin e ngjarjes.

monitorim1

Shpejtësia e reagimit është element të cilit ne I kushtojmë rëndësi.

 

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Tuesday the 12th. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©