Metoda jone e punes

Personeli I DELTA Security është gjithnjë I gatshëm t ë analizojë  dhe diskutoje çfarëdo brenge tuajën sa I përket sigurisë.

Ne do te ofrojmë një vlerësim/analize të  plotë  të  sigurisë,në  mënyrën që  ti identifikojmë anët pozitive dhe mangësitë e sigurisë dhe të rekomandojmë zgjidhje për të  përmirësuar nivelin e sigurisë në lokacionin/pronën tuaj.

Klientët e DELTA Security do të kenë  shërbimet  më të larta profesionale të sigurimit fizik. Ne ofrojmë shërbime profesionale për klientët tanë për ti përmbushur kërkesat e tyre dhe të ndihen tësigurtë.

Mbi të gjitha SIGURIA JUAJ ESHTE PRIORITET I YNI.

 

Kualifikimet e stafit të DELTA Security

Eksperienca

DELTA Security garanton se stafi I përzgjedhur për të ushtruar detyrën e sigurimit kanë  eksperiencën dhe trajnimin e duhur profesional për  të  kryer detyrat e tyre dhe për të përmbushur kërkesat e klientit në nivel të lartë profesional.

 

 

 

 

Certifikimi

DELTA Security është kompania e vetme e sigurimit fizik në  Kosovë  e cila është e certifikuar nga TUV Austria sipas standardeve EN ISO 9001:2008 për sistemin e menaxhimit dhe shërbime të sigurimit.

 

Kjo tregon se DELTA Security  është e vendosur për të  qen në  nivel sa më të  lartë  profesional në ofrimin e  shërbimeve tek klientët,duke krijuar sisteme menaxhimi dhe kontrolli të mirëfillta sipas standardeve Evropiane për ngritje të  kualitetit të  shërbimeve ndaj klientëve tanë.

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Tuesday the 12th. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©