Vizioni dhe misioni

Vizioni

Krijimi I  një ambient të sigurt për klientët tanë.

Misioni

Me përgjegjësi profesionale ne ofrojmë shërbime inovative,të integruara,dhe zgjidhje të problemeve të sigurisë.

 vizioni

Delta security është  fokusuar në ofrimin e shërbimeve për klient me një  qasje të re dhe inovative,që kombinon faktorin njeri dhe sistemet elektronike të  sigurisë të  cilat përbejnë një kombinim I cili tregon efikasitet në ofrimin  e shërbimeve me standard te larta profesional dhe çmim të arsyeshëm.

Ky është thelbi I suksesit tonë  I cili na bën të  dallojmë nga konkurrenca.

 

Vlerat profesionale dhe etike

Objektiv strategjik I DELTA Security është dhe mbetet kompani e Sigurimit Fizik e kalibrit te lartë,e besueshme,duke ofruar shërbime me standarde  të  larta profesionale për klientët e vet.

Motivimi dhe udhërrëfyesi  ynë institucional për sukses nuk është I bazuar vetëm n ë profit,por gjithashtu edhe në  vlera morale,etike dhe profesionale.

Këto vlera janë të  inkorporuar  në  operacionet tona ditore,marrëdhëniet me klient dhe përgjegjësin ndaj personelit tonë.

menagjimi

Menaxhimi I resurseve  njerëzore

Në  arritjen e shërbimeve me standarde  të  larta profesionale në  Kompaninë tonë,rëndësi të madhe I kushtojmë  programit për rekrutim dhe trajnim të  personelit tonë. Ne jemi te vetëdijshëm se kualiteti dhe vlera e shërbimeve janë të  influencuara fort nga aftësitë,sjelljet dhe qëndrimi I stafit  të cilit kryejnë shërbime të sigurisë.

Ne mënyre qe te krijojmë kushte dhe standarde  të punës profesionale për stafin  tonë,gjë e cila na bën të dallohemi prej konkurrentëve tanë,ne kemi  implementuar  programin e rekrutimit,trajnimit dhe punësimit-menaxhimit të stafit tonë,program I cili në  mënyrë  të ndjeshme ngrit standardin  e shërbimeve tona.

Zyrtaret e Sigurisë të caktuar për punë  në  lokacionin e klientit I nënshtrohen një program  të  gjerë  të rekrutimit me kujdes,trajnimit-edukimit profesional,me instruksione të  sakta për punën e tyre,të pajisur me paisjet e duhura dhe profesionale,të menaxhuar si duhet,të  disiplinuar dhe motivuar për punë.

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Tuesday the 12th. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©