rrethnesh

DELTA SECURITY

DELTA Security SH.P.K  është Kompani Private Profesionale e Sigurimit Fizik e Licencuar për Shërbime të Sigurimit Fizik dhe Elektronik.

DELTAA Security ofron pako gjithë përfshirës të shërbimeve të sigurisë të dizajnuara për ti përmbushur nevojat e klientëve përfshire individë,biznese t vogla dhe të  mesme,banka dhe institucione mikrofinanciare,korporata,organizata t ë ndryshme publike,zyra diplomatike,etj.

Në  përgjithësi ne ofrojmë shërbime të sigurisë për çdo klient legjitim.

Zyra qendrore e DELTA Security është në Prishtinë-Kosovë.DELTA Security ka një rrjet të  gjerë të veprimit-për ofrimin e shërbimeve të  sigurisë në  territorin e Kosovës.

delta

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Tuesday the 12th. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©