Roje

Roje - 30 pozita

Lokacioni:
1. Prishtinë 10 roje
2. Fushë Kosovë 10 roje
3. Llapnasellë – Çagllavicë – Lipjan 10 roje

 

Kushtet e konkurrimit

Kandidatët të cilët konkurojnë duhet të kenë me vete dokumentacionin komplet siç janë:

1. Letërnjoftimin (kopje)
2. Diplomën e shkollës së mesme (kopje)
3. Vërtetimin nga Policia për verifikim të kaluarës kriminale (kopje)
4. Vërtetimin nga Gjykata (kopje)
5. Vërtetimin nga Qendra për Punë Sociale (kopje)
6. Certifikatën mjekësore (kopje)
7. Certifikatën e trajnimit themelor për roje sigurimi (kopje)
8. Licencën e punës nga Ministria e Punëve të Brendshme (kopje)
9. Referenca të ndryshme të punëve të më hershme (kopje)

Aftësitë e domosdoshme:

• Mos të kenë qenë të dënuar apo ndjekur penalisht;
• Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
• Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.
• Aftësi te veçanta të komunikimit
• Aftësi të negocimit
• Aftësi të qëndrueshmërisë fizike dhe orarit fleksibil
• Aftësi të shkrimit të raporteve

 Përshkrimi i Detyrave:

• Patrollon dhe mbikëqyr objektet, identifikon dhe parandalon shenjat ndërhyrjeve ilegale si dhe garanton sigurinë e dyerve , dritareve dhe portave;
• Përgjigjet në alarme dhe i raporton parregullsitë;
• Monitoron dhe autorizon hyrjen e punëtorëve, vizitorëve dhe mbikqyr sigurinë e objektit;
• Raporton me shkrim mbi aktivitetet ditore dhe parregullësitë, mos-funksionim apo dëmtimin e pajisjeve, dëmtimin e pronës që e mbikëqyr, pranim e personave të paautorizuar dhe dukuri të pazakonshme;

 

Shkarko Aplikacionin

Të interesuarit duhet t'a shkarkojnë aplikacionin nga faqja zyrtare dhe t’a sjellin në zyret e kompanisë DELTA Security, çdo ditë pune prej orës 10:00. Adresa: Bregu i Diellit, rr. Enver Maloku 108, Prishtinë (afër Furrës Qerimi 1 , në objektin e ndërtesës "Njomza"), së bashku me dokumentacionin e nevojshëm.

Vërejtje: Ju lutem shënoni saktësisht pozitën për të cilën aplikoni.

deltavw

DELTA SECURITY

DELTA Security shton linjën e re të veturave patrulluese Volkswagen.

Tuesday the 12th. © Copyright 2017 DeltaSecurity. All rights reserved.
Copyright 2012

©